MČR krátká semifinále (22.06.2013) MČR krátká semifinále (22.06.2013)