Oblž valašské oblasti - krátká trať (30.05.2015) Oblž valašské oblasti - krátká trať (30.05.2015)