ŽA klasická trať (15.06.2013) ŽA klasická trať (15.06.2013)